Kontakt

KDE BOLO, TAM BOLO...
Nainteraktívnejší a najkreatívnejší rozprávkový festival (nielen) pre deti

Broňa Tarnócy
kdebolotambolo.com
brona.tarnocy@kdebolotambolo.com
+421 905 410 548

Fakturačné údaje:

OZ KDE BOLO, TAM BOLO...

Hollého 2220/13
811 08 Bratislava

IČO: 42360803
DIČ: 2024087560

Banka: Tatrabanka a.s.
č.ú.: 2926912969/1100
IBAN:  SK63 1100 0000 0029 2691 2969

VVS/1-900/90-41442

© 2012 - 2021 KDE BOLO, TAM BOLO