Memonik workshop

11. jún 2017 | 10:00 - 12:00 | Stará Tržnica

Svojím zameraním je Memonik unikátna spoločenská hra. Ide o hmatové pexeso, ktoré môžu hrať rovnako aj plnohodnotne vidiaci i nevidiaci, ľudia hovoriaci rôznou rečou, či seniori spoločne s deťmi. Memoniksa dá použiť aj ako senzorická či výchovná pomôcka (napríklad pri Montessori výchove). O univerzálnom charaktere Memoniku svedčia ocenenia nielen od odborných porôt, ale aj bežných ľudí. Hra plná radosti sa môže začať! 

© 2012 - 2021 KDE BOLO, TAM BOLO