DEFILÉ

12. jún 2016 | 17.00 - 17.30 | Stará Tržnica

„Zazvonil zvonec a rozprávky je koniec?“ Rozlúčte sa spolu s nami s rozprávkovým víkendom! A odneste si svet

Inakosti so sebou vo svojich srdciach do svojich domovov, k priateľom, kamarátom, známym... a porozprávajte

im o tom, že je plný inšpirácie! Inakosť je totiž našou prirodzenou a inšpirujúcou súčasťou!

© 2012 - 2021 KDE BOLO, TAM BOLO