art workshop

14. jún 2014 | 14:00 –16:00 | Nádvorie Starej radnice, Bratislava

Príroda je dielom vesmíru, umenie človeka. Vytvorme si spolu s maliarom Róbertom Hromcom jedinečné umelecké dielo a zažime tvorivý proces v priamom prenose.

© 2012 - 2022 KDE BOLO, TAM BOLO